Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
37 postów 1021 komentarzy

Fischer von Treuenfeld

Fischer - "Wszystko w Mądrości, lojalności i dyskrecji."

Dla czego 17 września 1939 Wojska ZSRR weszły do Polski ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dla tego, że prowadziliśmy idiotyczną politykę pod dyktando Niemiec i Ligi Narodów.

 

Dla tego, że nas nie lubili, dlatego, że minister Beck odrzucił ustalenia graniczne Traktatu Wersalskiego. Dla tego, że w związku z agresją na Zaolzie byliśmy formalnie w stanie wojny z Rosją. Dla tego, że pozowaliśmy na twardzieli i największych wrogów Rosji.
 
Marzenia 1918
„Cudzego nie chcemy, swego nie oddamy”
 
 
 
 

Komunikat rosyjskiego radia brzmiał, że dla ochrony interesów własnych oraz interesów ludności ruskiej i ukraińskiej wojska sowieckie przekroczą granicę polską.

    
 
Trudno to nawet nazwać wojna.  Rząd Polski uciekł, porzucił dowodzenie armią i ludność cywilną.  Na granicy wschodniej pozostała jedynie Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie i kilka dywizji KOP (Korpus Ochrony Pogranicza). Jednostki te uległy rozproszeniu i utraciły kontakt po przełamaniu obrony twierdzy Brzeskiej przez Niemców jeszcze przed przystąpieniem ZSRR do wojny.
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Tak Wieczór warszawski pisał o naruszeniu granicy Polskiej

  
 

Co doprowadziło do tej tragedii ? 

 

Przede wszystkim propaganda sukcesu, wiara w słowa piosenki, że WP, nie odda nawet guzika. I do końca informacje o odnoszonych sukcesach na froncie. Według prasy lwowskiej, Polacy mieli być już w Berlinie.

 

Jeszcze we wrześniu gazety (wszystkie, każdego dnia) pisały w tym tonie:

 

 Polska w okresie międzywojennym,  prowadziła politykę militarnego podboju i wynarodowiania sąsiednich państw (Czechów, Slowaków,Litwinów i Ukraińców), którzy tak jak Polska uzyskały niepodległość w ramach porozumień pokojowych w Wersalu.

Ekspansja Polski w okresie międzywojennym

 

 

 Jednak główną przyczyną  agresji było permanentne  prowadzenie polityki antyradzieckiej.  

 

Mimo, że to dzięki wystąpieniu Cziczerina sygnatariusze Traktatu Brzeskiego nie uznali zdobyczy Niemieckich w Polsce i na Litwie. Dało to podstawy do reaktywowania Państwa Polskiego.  

Polska prowadziła politykę antyradziecką nie we własnym imieniu tylko członków  Ligi Narodów.  Wszelkie działania na arenie międzynarodowej Ligi Narodów  były wymierzone przeciwko Rosji.  Polska odrzucała i blokowała  wszystkie pokojowe inicjatywy Rosji.

Zawarła sojusze przeciw Rosji z Francją w 1921 i Rumunią 1919 i kolejne, bez znaczenia z krajami bałtyckimi: Łotwą, Estonią, Finlandią w 1922. Nie udało się Polsce uzyskać antysowieckiego sojuszu z krajami „słowiańskimi”, to jest z Litwa i Czechosłowacją. Takich gwarancji nie udzieliła nam też Wielka Brytania (do wybuchu II WŚ).

Polska była traktowana podmiotowo przez zachód. W 1931 wobec konsekwencji płynących z protokołu Litwinowa, podjęto rozmowy odnośnie traktatu pokojowego. Jednak z inicjatywy polskiej podpisano go jedynie na 3 lata. Przedłużając go w 1934 do końca 1945.

Antyradziecką politykę Ligi Narodów wykorzystali  Niemcy, izolując jeszcze silniej Polskę , nawiązali współpracę gospodarczą i wojskową z ZSRR. Pozwoliło to im wyjść z kryzysu i uwolnić się od ograniczeń zbrojeniowych nałożonych po I WŚ.

W 1934 mimo sprzeciwów Polski, włączono Rosje do Ligi Narodów. W wyniku czego minister Beck wypowiedział narzucone przez Traktat Wersalski Polsce umowy graniczne (linia Curzona).

 

Jednak wobec niechęci do dalszej współpracy Polski z ZSRR. Rosja w 1935, ponad Polską podjęła rozmowy dotyczące paktu zbiorowego bezpieczeństwa  dla Europy Wschodniej. Niestety nie udało się tego paktu ratyfikować, ze względu na nieprzejednana postawę Polski . Postawa Polski była wynikiem  zakulisowych pertraktacji z Niemcami.    

 

W efekcie Rosja zawarła tylko traktaty o wzajemnej pomocy wojskowej, wobec agresji państw trzecich z Francją i Czechosłowacją w 1935.

 

Zajmując zbrojnie Zaolzie w październiku 1938, Polska z automatu znajdowała się w stanie wojny z Rosja. Jednocześnie odrzucenie przez Becka ustaleń granicznych Traktatu Wersalskiego, pozbawiło nas jakichkolwiek gwarancji wobec naruszenia tych granic.W związku z czym, z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie można twierdzić, że Polska została napadnięta. To Polska była agresorem wobec Czechosłowacji, która była związana traktatem o wzajemnej pomocy militarnej z ZSRR.   Ciekawe jest czy dziś udało by się Niemcom namówić nas do nieuznania postanowień Jałtańskich w odniesieniu do granicy na Odrze ?J

 

Po zajęciu Sudetów, zachód i Niemcy przystąpiły do realizowania postanowień traktatu antykominternowskiego  z 1936, co zmyliło Polskę i  Państwa Ligii Narodów, tylko nie Rosjan.

 

Dokonując inwazji 17 września na  wschodnie rubieże Polski.

 

Rosyjska armia zatrzymała się mniej więcej na linii Curzona. Gdzie o prawnym przebiegu  granicy miały zadecydować plebiscyty wykazujące  ponad 50% udział populacji Polskiej na danym obszarze.

 

Mapa rozkład procentowego populacji polskiej na rubieżach Rzeczpospolitej, według źródeł Rzeczpospolitej z 1919 roku.

 

 

W wyniku napaści na Polskę Rosjanie doszli aż pod wschodnie przedmieścia Warszawy, następnie wycofali się na linie Bugu. Utrzymując teren w przybliżeniu, zgodny z proponowaną linią Curzona.

 

 

Z punku strategicznego.

 

Gdyby Rosja nie weszła na tereny plebiscytowe, Niemcy zajęliby całą Polskę. Skróciło by to im drogę do Moskwy i Stalingradu o połowę. Niemcy nie dotarliby w grudniu na przedmieścia Moskwy , tylko w Moskwie fetowaliby Wigilię i Nowy Rok.  USA nie przystąpiłoby 7 grudnia 1941 do koalicji antyhitlerowskiej, tylko dalej zaopatrywałoby III Rzeszę w surowce. My byśmy byli wyrobnikami w 1000 letniej Rzeszy, a w wieku emerytalnym uwalniani przez kominy krematoryjne.  

Fot. bramy powitalne "wyzwolicieli" na Ukrainie

Fot. Defilada z okazji wyzwolenie Wilna spod „polskiej okupacji” 2 październik 1939 ul. Mickiewicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stany zjednoczone usprawiedliwiały rosyjską agresję, jako próbę ochrony mniejszości etnicznych na terenach anektowanych przez ZSRR.

 

 USA miało głęboko gdzieś, skargi i protesty Polskiego Rządu, w końcu co ich obchodziła Polska na drugim końcu świata, 

 

 

Autor wyraża zgodę na swobodne publikowanie tego materiału. 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Czwarta ocena
  Dn 17.09.2017 Paulus Aquarius ("Ulubiony autor" Jeznacha) napisal: „Z dokumentów, które trzymano w sekrecie przez ostatnie 70 lat, a które niedawno dopiero odtajniono, jasno wynika, że Związek Radziecki poczynił pewne starania, które mogły uchronić Europę przed niemiecką inwazją lub przynajmniej mocno ją opóźnić. Zdaniem rosyjskich historyków przemawia za tym fakt, że w 1939 r. Stalin poprzez swoich delegatów proponował zachodnim mocarstwom wysłanie na niemiecką granicę potężnej armii, która zdołałaby powstrzymać nazistów w razie przewidywanej agresji na Polskę.
  Dla mnie stanowisko MSZ Rosji, jest spójne logicznie i zgadza się z tym co uważam od dawna, co najogólniej i w największym skrócie brzmi :
  KAMPANIA WOJSKOWA ZSRR ROZPOCZĘTA 17 WRZEŚNIA 1939 BYŁA DZIAŁANIEM STRATEGICZNIE OBRONNYM PRZED HITLEROWSKĄ INWAZJĄ NA EUROPĘ.” - Paulus Aquarius 17.09.2017 13:51 (+5 od żydo-Kosiura)

  Mój komentarz:
  Nie po to Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR i Socjalistyczno-Robotnicza Partia Hitlera, NSDAP, podpisały Pakt Ribbentrop-Mołotow aby bronić kogokolwiek przez inwazją!
  Nie zapominajcie o Zionistische Vereinigung für Deutschland (ZVfD) - prężnej organizacji syjonistów niemieckich, która była podporą Socjalistyczno-Robotniczej partii Hitlera, NSDAP.
  Czując się dość pewnie siebie, obie te żydo-komunistyczne grupy rozpoczęły II Wojnę Światową w celu totalitarnego podboju świata. (Zaśpiewaj sobie „Międzynarodówke”.)

  W innych słowach, II-ga Wojna Światowa była zderzeniem dwóch grup żydo-komunistycznych mających to samo marzenie!

  Dzięki pomocy z Zachodu, głównie USA, partia Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR (Stalin) wygrała – czyli wygrał bogaty „Międzynarodowy Żyd” na czołgach, sprzęcie, lekach, lokomotywach, i żywności amerykańskiej dostarczanych do ZSRR i Polski.
  Żydostwo niemieckie zwiało do Ameryki.

  Obecnie ZSRR już nie ma. Pozostały tylko żydo-komunistyczne USA (Obama, Hillary, Schumer na czele) oraz żydowska Unia Europejska (Tusk, Gierek, itp.).

  A Polska? Rozebrana, jak oryginalnie planowano.
 • @ Autor
  A od tej strony to problemu nie znałem...

  "Polska prowadziła politykę antyradziecką nie we własnym imieniu tylko członków Ligi Narodów. Wszelkie działania na arenie międzynarodowej Ligi Narodów były wymierzone przeciwko Rosji. Polska odrzucała i blokowała wszystkie pokojowe inicjatywy Rosji."

  Wygląda na to, że dalej powielamy stare błędy :-(

  5*

  Pozdro!
 • @Jasiek 07:32:46
  Pakt Ribbentrop –Mołotow to alternatywa dla umowy jaką zaproponowali Polsce Niemcy, tj. przemarsz wojsk niemieckich przez Polskę i utworzenie wspólnego frontu przeciw sowietom.

  6 stycznia 1939 przez 3 godziny pertraktował z J. Beckiem Hitler w swojej rezydencji Berghofie.

  Wspólny front anty radziecki zaproponował Beckowi Hitler, bo po napaści Polski na Spisz i Orawę widział w nas sojuszników. Front antyradziecki był kontynuacją postanowień traktatu antykominternowskiego z 1936. Razem z postulatami Monachijskimi był płaszczyzną wyjściową do zawierania anty radzieckich paktów sojuszniczych (Finlandia, Hiszpania, później Rumunia ) i sojuszu państw Osi.

  Hitlerowi było wszystko jedno kto pierwszy podpisze porozumienie z nim. Wojna przeciw Rosji i Polsce była nieunikniona. Hitler po prostu nie chciał mieć dwóch wrogów jednocześnie.

  Rosja podpisała akt Ribbentrop-Mołotow, bo obawiała się podpisania przez Polskę traktatu z Niemcami przeciw Rosji.

  Dzięki czemu Rosja przesuneła swoją rubież obronną o 500 km. Jednak nie zdążyli jej stosownie umocnić. Za kilka miesięcy wybuchła wojna z Rosją. Gdzie Niemcy na tym obszarze odnosili błyskotliwe sukcesy.

  Oczywiście że na sukcesy te miały wpływ niedawne czystki w armii, zaskoczenie Stalina, ale też teren nie dostatecznie umocniony i rozpoznany, z wrogo nastawioną ludnością nacjonalistów ukraińskich, i litewskich i Polaków. W 1940 Rosjanie nie mieli nawet aktualnych map topograficznych kresów, posługiwali się mapami rosyjskimi i austriackimi sprzed I wojny światowej.
 • @Jasiek 07:32:46
  Zachęcam do studiowania mapy:

  https://drive.google.com/file/d/0B6Wq6RVxARYVQ3FOZUJ2Skk5UWs/view?usp=sharing

  Pokazuje ona jednoznacznie, gdzie Polacy mieli przewagę etniczną na kresach . Można z łatwością wyobrazić sobie jak przebiegały by granice, gdyby Polska zgodziła się przeprowadzić plebiscyty na wschodzie.

  Co naprawdę było Polskie za linia Curzona.

  TEJ MAPY NIE WYMYŚLIŁEM, NIE JEST DZIEŁEM KOMUNISTÓW. TO ORYGINALNA MAP POWOJENNA POLSKI.
 • @Jasiek 07:32:46
  Jako, że fotosik blokuje zdjęcia z sobie wiadomych przyczyn, uzupełnienie z innego źródła.

  PROPAGANDA SUKCESU AŻ PO GRÓB.

  Prasa z września donosi !

  https://drive.google.com/file/d/0B6Wq6RVxARYVSmwtMVRkMi1OYTA/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVOW11aG8tcTFqVFk

  https://drive.google.com/file/d/0B6Wq6RVxARYVX2ZYcjZPRTlNUEk/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVeWJLOUdGNDNKeWM

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVUVRBNC1wNkItejA

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVNG56TDdsWExiOTA

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVU25wbzd4ZW90dlU

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVN0pzbTZKbWRPcWs

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVaDhsWWhmZTRxSWs

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVWEF1WkcxNHA0dHc

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVMVBqRFp5T3M3ZDg

  Gdyby dalej ukazywała się polska prasa, dowiedzielibyśmy się zapewne, że tą wojnę wygraliśmy

  Co na to Hitler :

  https://drive.google.com/open?id=0B6Wq6RVxARYVQ0gwYmdOZi05bzQ

  POLACY MYŚLCIE, NIE POPEŁNIAJCE TYCH SAMYCH BŁĘDÓW, NIE RÓBCIE ZA NAJWIĘKSZYCH IDIOTÓW ŚWIATA !!!
 • 5+* Znakomita notka.
  Znakomita, bo jest to merytoryczna , rzetelna analiza z uzasadnieniem tezy tytułowej. Całość uzupełnia bogata szata graficzna .

  Pańska notka jest szerokim rozwinięciem tematu mojej notki, o bardzo podobnie brzmiącym tytule, którą zamieściłem wczoraj. Znalazło się w niej kilka szczegółów, których wcześniej nie znałem.
  Dzięki
 • @Fischer 13:01:33 5*
  /POLACY MYŚLCIE/
  Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych (1932-1939):

  Do głównych sprawców tragedii mego kraju należy też Watykan. Zbyt późno pojąłem, że nasza polityka zagraniczna służyła interesom Kościoła katolickiego"

  Pozdrawiam
 • @roux 20:34:33
  „Do głównych sprawców tragedii mego kraju należy też Watykan. Zbyt późno pojąłem, że nasza polityka zagraniczna służyła interesom Kościoła katolickiego"

  Szanowny Panie

  Polscy patrioci zawsze powołują się na tradycje i wartości narodowe.

  Niestety te wartości się zdewaluowały, należy je zrewidować i wyznaczyć nowe. Przez te zdewaluowane wartości Polacy ciągle popełniają te same błędy. Wręcz są śmieszni. Dzisiejsza sytuacja polityczna jest identyczna jak ta z 1939 roku.

  Jeżeli szybko nie zrewidujemy swoich poglądów, to po raz kolejny stracimy Polskę i wolność. I żadna Matka Boska nam nie pomoże. Nie będzie żadnego cudu nad Wisłą.

  Żeby wygrywać trzeba mieć skuteczną armię, i wiedzieć po której stronie stanąć. Nadymanie i żale do wszystkich o wszystko, nie wiele tu pomoże .

  Kościół (Watykan) jako instytucja (jako inne, obce zewnętrzne państwo w państwie) jest właśnie taka przebrzmiałą wartością.

  Ale jako element wiary obywateli w nauki Jezusa już nie.

  Kwestia wiary po prostu powinna być sprawą osobistą i poza wszelką polityka i instytucjalizmem. Takie relacje ma z kościołem większość państw tj. „Rozdzielność kościoła od państwa”, tak mamy (martwy przepis) w konstytucji.

  Jeżeli komuś wiara pomaga być Polakiem niech tak będzie, ale nie wolno tą miarą oceniać innych. NIE WOLNO TWIERDZIĆ, ŻE KTO NIECHODZI DO KOŚCIOŁA NIE JEST POLAKIEM. Tak mogą twierdzić tylko ludzie umysłowo chorzy, fanatycy. Lub ofiary propagandy Radia Maryja.

  Tak pisał o kościele Tadeusz Kościuszko, dwa wieki temu:

  http://racjapolskiejlewicy.pl/zacieranie-pamieci-o-tadeuszu-kosciuszce-bohaterze-patriocie-i-antyklerykale/6537

  Kościół jako instytucję opanowali źli ludzie , nie respektujący nauk Jezusa i ich nie rozumiejący, ale powołujący się na jego nauki by zniewolić umysły wierzących.
 • Uwaga uwaga, nadchodzi !!!
  Było o propagandzie sukcesu na polach walki w wrześniu 1939. Teraz jak śpiewano. Te piosenki uczono dzieci już przedszkolach (ochronkach) w latach 20-tych:

  A te nasze żołnierzyki na placówkach stoją
  na placówkach stoją, na placówkach stoją,
  i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją,
  że się ich nie boją, nic a nic!

  Hopaj, siupaj, hopaj, siupaj, hopaj, siupaj, dana,
  hopaj, siupaj, dana, dziewczyno kochana!
  Wczoraj spałem na kanapie, dziś na wiązce siana,
  do samego rana, hopaj, siup!

  I piszą do Lenina czarnym atramentem,
  czarnym atramentem, czarnym atramentem,
  że się go nie boją z całym regimentem,
  z całym regimentem, nic a nic!

  Hopaj, siupaj…

  I piszą szabelką z hartowanej stali,
  z hartowanej stali, z hartowanej stali,
  że hołotę bolszewicką, hen na wschód wygnali,
  hen na wschód wygnali, hopaj, siup!

  Hopaj, siupaj…

  I cóż, że słychać pod Warszawą
  Hord bolszewickich wściekły wrzask?
  One tu znajdą grób z niesławą
  A miecz nasz zyska glorii blask...

  Fragment Innej piosenki :
  „..Nie oddamy Wilna, nie oddamy Lwowa,
  Nie oddaaamy miasta Wilna!
  Nasza armia jest gotowa,
  I wrócimy znów do Wilna i do Lwowa!..”

  Marszałek twierdził, że nie oddamy ni guzika. A ODDALIŚMY ZYCIE 6000000000 POLAKÓW.

  Dziś minister wojny wygraża Rosji w tym samym tonie. Sam zapewne ma już w biurku palny ewakuacji rządu jakie opracował PIS w 2015 roku.

  https://wirtualnapolonia.com/2015/04/09/pilne-znamy-plan-ewakuacji-rzadu-rp-na-wypadek-wojny-z-rosja/

  Polacy muszą urwać łeb tej żydowskiej hydrze inaczej znowu przegrają. Rozliczyć zdrajców narodu
  Polskiego, uwolnić rząd od elementu obcego ! Na zakłamywaniu historii i hasłach propagandowych nie zbuduje się silnej i zdrowej Polski.
  ZNOWU CZEKA NAS WOJNA, A MINISTERSTWO OBRONY STOI JUŻ W BLOKACH BY UCEC DO USA.
 • @Paulus Aquarius 17:50:24
  Tak widziałem Pańską notatkę i Pana Boguslawa Jeznacha. tak bywa przychodzi rocznica i wszyscy piszą. Ważne, że artykuły niosły powiew nowego innego spojrzenia na temat.

  Mnie zainspirował artykuł Huskyego, był pierwszy i nie wyczerpywał tematu. Dlatego zdecydowałem się napisać.

  Chciałem zamieścić jak najwięcej materiału faktograficznego z tamtych lat , by oddać realizm tych zdarzeń. Nie pisać tak jak obecnie pisze się w podręcznikach i czego się oczekuje.

  Uważam, że najważniejsze są mapy z tamtych lat, które pokazują gdzie żyli faktycznie Polacy, jaki był ich udział % na kresach.

  W związku z czym można wyobrazić sobie jak powinien przebiegać sprawiedliwy podział tych ziem.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031